Baner 1

Публикации и Анализи

Честит празник на сите припадници на Ромската заедница во Р.М.

По повод меѓународниот ден на Ромите 8-ми април Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита празникот на сите граѓани припадници на ромската заедница во Република Македонија.

април 8th, 2016|Некатегоризирано|

Честит празник на сите припадници на Српската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  27-и јануари Свети Сава на сите граѓани припадници на српската заедница во Република Македонија.

јануари 27th, 2016|Некатегоризирано|

Четвртти Партиципативен форум на Заедниците во Р.Македонија во 2015 година, на тема „Унапредување на законската и институционална рамка за остварување на правата на заедниците “.

Четвртти Партиципативен форум на Заедниците во Р.Македонија во 2015 година, на тема „Унапредување на законската и институционална рамка за остварување на правата на заедниците “.

 

Агенција за остварување на права на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје на 02.Декември 2015 година во хотел „Арка“ во Скопје го организираше четвртиот Партиципативен форум оваа година, […]

јануари 20th, 2016|Некатегоризирано|

Трети Партиципативен форум на Заедниците во 2015 година, на тема „Примена на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства“.

Трети Партиципативен форум на Заедниците во 2015 година, на тема „Примена на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства“.

 

Агенција за остварување на права на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје на 09.11.2015 година во хотел „Арка“ во Скопје го организираше четвртиот Партиципативен форум оваа година, овојпат на тема „Примена на Рамковната конвенција […]

јануари 20th, 2016|Некатегоризирано|

Kонференција на тема „ Унапредување на правата на заедниците и меѓукултурен дијалог на локално ниво„

Агенциија за остварување на правата на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје на ден 03.12.2015 година организира еднодневна конференција на тема „ Унапредување на правата на заедниците и меѓукултурен дијалог на локално ниво„.

Целта на конференцијата е подобрување и соработка и дијлогот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците со локалната власт, […]

декември 29th, 2015|Некатегоризирано|

Честит празник на сите припадници на Турската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  21-и декември денот на настава на турскиот јазик на сите граѓани припадници на турската заедница во Република Македонија.

декември 18th, 2015|Некатегоризирано|

Обука на вработените на АОПЗ

Вработените на Агенцијата за остварување на правата на заедниците на ден 26-27.11.2015 година во хотел Сириус –Струмица присуствуваа на обука на тема „Тимска работа, стратешко управување, набљудување и оценка, застапување и лобирање.“

 

Обуките беа одржани од страна на обучувачите Александар Кржаловски и Емина Нурединовска од МЦМС.

 

На обуката беше разработена темата тимска работа која беше проследена со […]

ноември 30th, 2015|Некатегоризирано|

Тематски состанок на Партиципативниот форум – Мултикултурализам и интеграција на општеството кое почива на различности

Тематски состанок на Партиципативниот форум – Мултикултурализам и интеграција на општеството кое почива на различности

[…]

октомври 29th, 2015|Некатегоризирано|

Акциски план за спроведување на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Р.М.

Во текот на 2014 година Агенцијата за остварување на правата на заедниците во соработка со Министерството за правда, поддржано од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје реализираше оценка на спроведувањето (ex- post евалуација) на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република […]

октомври 16th, 2015|Некатегоризирано|

Честит празник на сите припадници на Бошњачката заедница  во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита мегународниот ден на Бошњаците 28-ми Септември.

септември 28th, 2015|Некатегоризирано|